es

Ekoinovacinių sprendimų diegimas UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“

 

2024-2025 metais UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ įgyvendina projektą Ekoinovacinių sprendimų diegimas UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ (Nr. 02-030-K-0006) pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių transformacijai“ poveiklę „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kurio pagrindinis tikslas – didinti ekoinovacinių sprendimų diegimą pramonės įmonėse.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus atlikta UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ gamybos technologinis auditas ir gaminių ekologinis projektavimas bei įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus, o tai leis gamybos procesuose adaptuoti naujausias aplinkai palankias priemones

 

Bendra projekto vertė: 105 770,00 Eur

 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama dalis: 46 885,00 Eur

 

Projekto pradžia: 2024 m. kovo mėn.

Projekto pabaiga: 2025 m. vasario mėn.